HISTORIE RODINY

 

Pochází z rodiny, ve které se výtvarnému umění daří už po několik generací – jeho dědeček FRANTIŠEK ŠENAR (16.9.1880 – 26.11. 1920)  za finanční podpory knížete Lichtensteina vystudoval v letech 1906-1910 Akademii výtvarných umění ve Vídni, po ukončení studia se věnoval portrétům, krajinomalbě a pak až do konce svého krátkého života výzdobě kostelů (Kroměříž, Prasklice, Roštín, Želechovice, Těšetice, Ivanovice na Hané, Frývaldov /hornická kaple/, Syrovina u Bzence, Medlov, Cokytle, Nivnice, Pozlovice, Olomouc.Zemřel v průběhu práce na výzdobě kostela v Pozlovicích.

 

Otec, akademický malíř OTAKAR HUDEČEK (27.8.1924 – 19.5. 2007),vystudoval v letech 1939 - 1943 Školu umění ve Zlíně, nastoupil do ročníku s tragicky zesnulým malířem Václavem Chadem (zabit gestapem v únoru 1945), studoval s dnes již legendárními výtvarníky – Vojtěch Štolfa, Miroslav Šimorda, Jan Rajlich, Arnošt Paderlík, Karel Kramule, Čestmír Kafka, Miloslav Hejný…

  

Po studiích krátce pracoval v keramické dílně ve Zlíně, pak v roce 1945 odjel do Prahy, kde působil v Divadle satiry u Jana Wericha a Miroslava Horníčka.

V roce 1949,  se vrátil do Olomouce a věnoval se výtvarnému umění – kresbě, malbě, později i grafice, realizoval také veřejnou výzdobu prodejny v Krnově.

 

V 80. letech napsal knihu vzpomínek na studia ve Zlíně  a román – reportáž o malířce Toyen.

   

Měl několik samostatných a mnoho společných výstav, účastnil se třech výstavních salonů ve městě Bollene ve francouzské Provance, hodně jeho prací vlastní soukromí sběratelé nejen v Čechách, ale i ve Francii ,Švýcarsku a jihoafrickém Zimbabwe.